درد دل آدم

                                  

یا الله مددی ...

نامت چه بود ؟ آدم

فرزند؟ من رانه مادری نه پدر,بنویس اول یتیم عالم خلقت

محل تولد‌؟بهشت پاک

اینک محل سکونت ؟ زمین خاک

آن چیست بر گردن نهاده ای ؟ امانت است

قدت ؟ روزی چنان بلند که همسایه خدا,اینک به قدرسایه بختم به روی خاک

اعضای خانواده ات ؟ حوای خوب و پاک ,قابیل خشمناک ,هابیل زیر خاک

روز تولدت ؟ در روز جمعه ای , به گمانم که روز عشق

رنگت ؟ اینک فقط سیاه , زشرم چنان گناه

چشمت ؟ رنگی به رنگ بارش باران , که ببارد ز آسمان

وزنت ؟ نه آنچنان سبک که پرم در هوای دوست ,نه

 آنچنان وزین که نشینم بر این زمین

جنست ؟ نیمی مرا ز خاک , نیم دگر خدا

شغلت ؟ به کار کشت امیدم به روی خاک

 شاکی تو ؟ خدا

نام وکیل ؟ آن هم فقط خدا

جرمت ؟ یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین ؟ همین !!!

حکمت ؟ تبعید در زمین

همدست در گناه ؟ حوای آشنا

ترسیده ای ؟ کمی

از چه ؟ که شوم من اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده ؟ بلی

که ؟ گاهی فقط خدا

داری گلایه ای ؟ دیگر گلایه نه , ولی ....

ولی که چه ؟ حکمی چنین , آنهم یه یک گناه !!!

دلتنگ گشته ای ؟ زیاد

 برای که ؟ تنها فقط خدا

آورده ای سند ؟ بلی

چه ؟ دو قطره اشک

داری تو ضامنی ؟ بلی

چه کس ؟ تنها کسم خدا

در آخرین دفاع ؟ می خوانمش چنان که اجابت کند دعا .

  ( بر گرفته از مجله موفقیت )

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/ 3 نظر / 5 بازدید
الهه

فوق العاده بود مرسی

بریسا شهری

خانم امیدوارم هرجا که هستید خوشحال وموفق باشید [گل][ماچ][قلب][گل]