میلاد حضرت حجت مبارک باد.

                                                                

روز میلاد امام انس و جان آمد خوش آمد                         

     موسم شور و سرور شیعیان آمد خوش آمد

           گشته از دامان نرجس غنچه ای زیبا شکوفا

              روشن از رخسار او شد چشم حیدر قلب زهرا

فهرس الأمام المهدی الله فرجه

دلبرا درهوس دیدن رویت;

  دلم من تاب ندارد.،            نگهم خواب ندارد،                  

        قلمم گوشه دفتر،              غزل ناب ندارد،

           همه گویندبه انگشت اشاره،  

                 مگراین عاشق دلسوخته ارباب ندارد؟

                      توکجایی گل نرگس زفراقت دل من تاب ندارد؟

                              اللهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 72 بازدید