میلاد امام رضا مبارک .

 

 

       السلام ای حضرت سلطان عشق 

            یا علی موسی الرضا ای جان عشق

                          السلام ای بهر عاشق سرنوشت 

                                    السلام ای تربت باغ بهشت

 

 

    

          تو را با نام آهو می شناسند 

                 رضای حضرت هو می شناسند

                                 تمام رعیت ملک عظیمت

                                         به نام شاه خوشرو می شناسند.

     ***************************************************

        میلاد باسعادتش بر همگان مبارک باد . التماس دعا ...

 

/ 1 نظر / 81 بازدید