/ 9 نظر / 45 بازدید
زینب سهرابی

خانوم حالا که جوابا رو دیدم استرس گرفتم[اضطراب]

خانم سوال 1 گزینه B جوابش غلطه.چون عضو Z. میشه :1،2،0،-1،-2،...}

یکی از شاگردان درس خون

خانوم به دانسته هام شک کردم جواب b وقتی میگه عضو اعداد صحیح باشه یعنی صفر ومنفی ها هم شاملش میشه چون اعداد صحیح شامل همشه رو این حساب اگر در جواب دومی اگر فقط مثبت ها مد نظره در سوال اف یعنی سوال اخر نباید زد رو میاوردید در این صورت در سوال دومی 2و1و0و...میشود اگر هم صفر را جزو اعداد صحیح نمیگیرد در اعداد طبیعی نمیتوانید بنویسید ممنون خانوم لطفا جواب ما رو بدید[نگران]

خانوم جواب دومی یعنی b غلطه

ا خانوم فکر کنم سوال b غلطه اعداد منفی هم شاملشه[بازنده]

زهرا

خانوم سوال b جوابش اینطوری شده[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

مریم

خانوم یه سوال مطمئنید سوال یک دومیش درست حل شده؟اگه درسته پس ما غلط حل کردیم چون علاوه بر 1و2-0ومنفی هارو هم نوشتیم [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

[نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران]

زینب سهرابی

خانم استرس زا نبود ولی من مطمئن بودم که اعداد منفی هم شاملشه برا همبن سر کلاس بهتون گفتم چون من وطمئن بودم نمره ی کاملو میارم[دست]