فرارسیدن ماه رجب بر شما مبارک.

 

 دیباچه عشق و عاشقی باز شود  

               دلها همه آماده پرواز شود

                         با بوی معطر ماه رجب           

                                 شور و شعف خدایی آغاز شود


 

        رجب بهانه ای برای دوستی با خداست

                                لحظه هایت سرشار ازاین دوستی باد...


/ 1 نظر / 8 بازدید
setayesh & parisa

معلم، محرم اسرار شاگردان، طبیب بیماری نادانى، شریک اندوه و شادی شاگردان است.[قلب] معلم عزیز روزتان مبارک . [گل] [گل]