مسئله با راهبرد الگو سازی

1 - در یک اتاق سه لامپ زرد و قرمز و نارنجی وجود دارد

 به چند طریق توسط این سه لامپ می توان نور اتاق را تنظیم

 کرد؟ ( هر سه اتاق سالم هستند و برای هر کدام یک کلید

 جداگانه هست )

                   **********************************

2 - با رقم های  0 و 2 و 5 و 7 تمامی اعداد سه رقمی

 بخش پذیر بر 25 را بنویسید . ( عددی بر 25 بخش پذیر

 است که دو رقم سمت راست آن دو تا صفر یا 25 یا 50

یا 75 باشد )

/ 1 نظر / 203 بازدید
مليكا شايق

١)٩طريق ٢)١٢ عدد