مسئله با راهبرد حدس و آزمایش

1- عددی را بیا بید که مجموع نصف و ثلث آن 4 واحد کمتر

 از خود عدد شود .


 ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 

2 - کشاورزی یک روباه ،یک خروس و یک کیسه گندم دارد

 و می خواهد با قایق کوچکش آن ها را به طرف دیگر ببرد ،

اما قایق فقط می تواند وزن خود کشاورز و یکی از آن ها را

 تحمل کند . اکنون او چگونه می تواند روباه ، خروس و گندم

را یکی یکی و سالم به طرف دیگررود خانه ببرد ؟ ( مثلا اگر

 بار اول کیسه گندم را ببرد ، تا زمان برگشت او ، روباه

 خروس را می خورد و یا اگر روباه را با خود ببرد تا زمان

 برگشت او ،خروس گندم را می خورد )

/ 2 نظر / 177 بازدید
پارسا

اول خروس ببره بع روباه رو ببره خروس رو با خودش برگردونه بعد گندم ببره بعد هم بیاد خروس ببره.

مليكا شايق

١)٢٤ ٢)ابتداخروس راباخودبرده وبه تنايي برمي گرددوگندم راباخودبرده و خروس رابرگردانده وروباه راپيش گندم مى برد .بر مى گردد و خروس را نيز نزد آن ها مى برد.