رفیق از دیدگاه فیثاغورس

کشف اعداد متحابه برای یونانیان علیرغم مشکلات زیادی که در

پی داشت بسیارجذاب ومورد علاقه بود ،سه زوج دیگر این اعداد

که کشف شده اند به قرار زیراست:   (18416 و 17296 )که

در سال 1636 توسط فرما شناسایی شد .

( 9363584 و 9437056 )که توسط دکارت ارائه گردید.

 ( 1210و 1184 ) که در سال 1867میلادی توسط پاگانینی 

شناخته شد .

البته هندیها قبل از فیثاغورس اعداد متحابه را شناخته بودند،

در کتاب مقدس نیزنشان می دهد که یهودیان چنین اعدادی را مبشر

سعادت میدانستند.لبخند

 

/ 1 نظر / 52 بازدید
ف

مرسی ی ی ی ی[تایید]