شاگرد اول

سؤال 41-گزینه  2 -( مجموعه Bدارای یک عضو است پس فقط دو زیر مجموعه دارد .)

سؤال  42-گز ینه 4-(مجموعه {3} یکی از عضو های مجموعه Aمی باشد.)

سؤال43-گزینه 1

سؤال 44-گزینه3 -(باتخفیف 20٪مبلغ 8000ریال تخفیف می گیریم ولی با دو تخفیف متوالی 16٪و 4٪ مبلغ 7744 ریال تخفیف می گیریم .)

سؤال 45- گزینه1-(چون پرانتزی وجود ندارد فقط توان ها به توان می رسند یعنی اول حاصل32 را بدست می آوریم بعد 2را به توان 9 می رسانیم که     می شود 512)

سؤال 46ـ گزینه 4 -(به علت وجود پرانتز توانها را در هم ضرب می کنیم .)

سؤال 47- گزینه 3 -( عدد 16 را تجزیه می کنیم تا تا با عدد 5 هم توان شود. )

سؤال 48 - گزینه 2 ـ(بین 9 و رادیکال 16 علامت ضرب است .)

 


سؤال49 - گزینه 2 - (کافیست عدد009/0  را بصورت  09/0× 01/0 بنویسیم و در مرحله ی بعد 01/0 را در 6/1 ضرب کنیم عبارت  09/0×16/0 حاصل می شود که هردو مربع کاملند و جذر دقیق دارند .)

سؤال 50 - گزینه 3 -(ربع یعنی تقسیم بر 4 و عدد 4را تجزیه کرده و بصورت 22  می نویسیم . )

سؤال 51 -گزینه 4

سؤال 52 - گزینه 1

سؤال53 - گزینه 4-(درمبنای 7 ،تعداد 7 رقم می تواند بکار رود ، چون عدد دو رقمی می خواهیم بنویسیم در مرتبه 7تایی ها فقط از 6 رقم و در مرتبه یکی ها از 7 رقم می توانیم استفاده کنیم پس 7×6=42)

سؤال 54 - گزینه 3

سؤال55 - گزینه 2 -(کافیست عددها را از مبنای 3 به مبنای 10 برده باهم جمع کنیم و حاصل را دوباره به مبنای 3 ببریم .)

تشویق عزیزانم!   امیدوارم آزمون را به خوبی وبا موفقیت پشت سر گذاشته باشید .

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ توسط میترافریدونی نظرات ()

Design By : Pars Skin