شاگرد اول

               


.:: دستگاه معادله های خطی ::.

 

 ****************************

 

دستگاه معادله های خطی شامل مجموعه ای از دو یا چند

معادله خطی می باشد.منظور از حل دستگاه, به دست آوردن

مقادیری برای مجهولات است که به ازای آن مقادیر این معادله ها

 بر قرار باشند.

 

مثال:

 

مشخصات:

 

*نام:دستگاه معادله های خطی

*این دستگاه شامل دو معادله ی خطی می باشد.

*این دستگاه شامل دو مجهول x و yاست.

*به ازای x= و y= ۳ هر دو معادله بر قرارند.

*جواب دستگاه درواقع طول ,عرض نقطه تقاطع این دوخط می باشد.

 

دستگاه دو معادله ی دو مجهولی:

یک دستگاه دو مجهولی درجه اول به شکل زیر است:

 

        

 

این دستگاه شامل دو معادله و دو مجهول می باشد.

 مجهول های دستگاه در مورد هر موضوعی می توانند باشند .

 برای حل دستگاه روشهایی وجود دارد که روش حذفی را

توضیح می دهیم.

 

روش حذفی:

 

در این روش هر یک از دو معادله مفروض را در عددی

 ضرب می کنیم که ضریب های یکی از مجهول ها در دو معادله

 قرینه شود, آنگاه طرفین دو معادله را نظیر به نظیر جمع می کنیم

و ساده می کنیم, پس از پیدا شدن یکی از مجهول ها آن را در

یکی از دو معادله قرار می دهیم و مجهول دیگر را بدست می آوریم.

 

مثال 1: دستگاه زیر را حل کنید.

 

 

حل:

 

حالا y بدست آمده را دریکی از معادلات دستگاه قرار می دهیم

 تا مقدار x را پیدا کنیم .

 

 

بنابر این x = -۳  و y = ۲  جواب دستگاه می باشد.

 

****************************************************** 

مثال 2: دستگاه زیر را حل کنید.

 

 

حل:

ابتدا طرفین معادله اول را در عدد 6 و طرفین معادله دوم را در

عدد 2 ضرب می کنیم تا مخرج ها حذف شوند.

 حالا مقدار y  در یکی از معادلات دستگاه قرار می دهیم تا

مقدار x پیدا شود .

 

 

 

 

 

بنابر این x = ۶ و y = ۶  جواب دستگاه می باشد.

 

*******************************************************

نوشته شده در دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ توسط میترافریدونی نظرات ()

Design By : Pars Skin